Tenester

Byggprosjektering – nybygg og ombygging/rehabilitering

Vi tilbyr prosjektering av mellom anna:

  • Bygningar og mindre anlegg
  • Koordinering av prosjektering av tekniske fag

Arealplanlegging – reguleringsplanar

Vi utfører arealplanlegging for kommunen og private. Arealplanlegginga vert styrt etter plan- og byggningslova. Kontakt oss gjerne for meir informasjon.

Prosjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon omfattar mellom anna kontakt med byggherre, planmyndigheiter og offentlege instansar, samt framskaffing av grunnlagsmateriale og utarbeiding av søknadar (ansvarleg søkjar).

Spørsmål?

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg.Fagkunnskap som gir deg tryggleik

Leverer kvalitet til rett tid.

Lokal kjennskap – Aurland og omegn