Arkitekt i Indre Sogn og omegn

Treng du eller ditt firma hjelp innan teikning, byggprosjektering, areaplanlegging eller prosjektadministrasjon i Aurland eller områda rundt?

Vi ordner det administrative – med oss kan du slappe av og være trygg på at det prosjektmessige vert tatt hånd om.

Jarle Sandvik Arkitekt MNAL

Vi er et lokalt arkitektkontor i Aurland som utfører byggprosjektering og andre tenestar knytta til arkitektfaget. Vi har lang røynsle innan faget, og kan vise til mange nøgde kundar rundt om i distriktet. I Jarle Sandvik Arkitekt MNAL tek vi hovudsakleg oppdrag i Indre Sogn, men vi tek gjerne oppdrag utanfor nærområdet og.

Har du ein idé om korleis draumehuset skal være? Kanskje du vil få ein garasje som står i stil med huset ditt? Vi hjelper deg med byggprosjektering slik at du kan få realisert ideane dine, enten det er små eller større prosjekt.

Kvifor velje Jarle Sandvik Arkitekt MNAL?

  • Allsidig og lang røynsle frå ulike typar oppdrag
  • Fagkunnskap som gir deg tryggleik
  • Lokal kjennskap – Aurland og omegn
  • Leverer kvalitet til rett tid

Fagkunnskap som gir deg tryggleik

Leverer kvalitet til rett tid.

Lokal kjennskap – Aurland og omegn