Tenester

Byggprosjekt i Indre SognByggprosjektering og prosjektadministrasjonHjelp til byggeprosjektDraumehuset i Sogn
Vi hjelper deg med å realisere dine byggprosjekt.
Vi ordner det administrative - med oss kan du slappe av og være trygg på at det prosjektmessige vert tatt hånd om.
Enten det er større eller mindre prosjekt - kontakt oss for en uforpliktende samtale.
Realiser draumehuset ditt med oss!

Byggprosjektering – nybygg og ombygging/rehabilitering

Vi tilbyr prosjektering av mellom anna:

  • Bygningar og mindre anlegg
  • Koordinering av prosjektering av tekniske fag

Arealplanlegging – reguleringsplanar

Vi utfører arealplanlegging for kommunen og private. Arealplanlegginga vert styrt etter plan- og byggningslova. Kontakt oss gjerne for meir informasjon.

Prosjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon omfattar mellom anna kontakt med byggherre, planmyndigheiter og offentlege instansar, samt framskaffing av grunnlagsmateriale og utarbeiding av søknadar (ansvarleg søkjar).